REPRESENTASJONSSYSTEMER

 

Visuell
Visuelle mennesker står eller sitter ofte med hodet og kroppen rett og med øynene rettet oppover. De puster gjerne fra øverst i lungene. De sitter ofte lent forover i stolen og har en tendens til å være organiserte og ordentlige. De husker ved hjelp av å lage indre bilder og blir ikke så fort distrahert av lyder. De har ofte problemer med å huske verbale instruksjoner fordi tankene har en tendens til å vandre. En visuell person vil være interessert i hvordan det du har å tilby SER UT. Utseende og form er viktig for dem.

Ord og uttrykk visuelle mennesker gjerne bruker: Se, Kikke, Betrakter, Vise seg, Avsløre, Visualisere, Belyse,  Tåkete, Klar, Forestille seg, Skissere, Se lyst på, Godt øye til, Usett, Se, Overse, Likne, Ses, Ses igjen, Blind, Symmetri, Sorte skyer

Auditiv
Auditive mennesker vil gjerne bevege øynene sideveis. De puster fra midten av brystet. De snakker gjerne med seg selv og blir lett distrahert av lyder. De kan gjenta det du sier, de lærer ved å lytte og vanligvis liker de musikk og å prate i telefonen. De husker ved hjelp av sekvenser og prosedyrer. En auditiv person liker å bli FORTALT hvordan de skal gjøre ting og reagerer lett på toneleiet i stemmen, eller på enkelte ord. De vil være svært interessert i hva du har å si om ditt tilbud.

Ord og uttrykk auditive mennesker gjerne bruker: Høre, Lytte, Lyder, Som musikk, Være lutter øre, Ringe en bjelle, Stillhet, Bli hørt, Samstemt, Sette spørsmålstegn ved, Fortelle om, Uhørt, Ringe en klokke, Høres ved, Snakke om igjen

Kinestetisk
Mennesker som er kinestetisk har gjerne en så dyp pust at du kan se at magen går ut og inn når de puster. De beveger seg og snakker gjerne sakte. De reagerer på fysisk berøring. De står mye nærmere andre mennesker enn hva en visuell vil gjøre. De husker ved å gjøre, eller ved å gå igjennom ting. De vil være svært interessert i om det du har å si FØLES RIKTIG.
Ord og uttrykk kinestetiske mennesker gjerne bruker: Føle, Berøre, Gripe, Få grep om, Gi slipp på, Skape kontakt, Kaste ut, Følsom, Urokkelig, Lide, Fremlegge, Gjennomgå, Usmakelig, Bemerke, Kaldt overfor, Det slår meg, Løpe på, Gjenta, Ufølsom, Likevekt, Kjører tungt

AD: Auditiv digital, eller intern dialog
Disse menneskene bruker mye tid på å snakke med seg selv. De vil ønske å vite om ting VIRKER FORNUFTIG. De vil bruke tid på finne ut av ting inni hodene sine og vil gjerne evaluere prosesser, systemer, strukturer og beskjeder. Hvis du deler en ide med dem, så gi dem tid til å diskutere med seg selv før de skal gi deg et svar. De er sjelden spontane fordi de ønsker å tenke over ting.

Ord og uttrykk AD mennesker gjerne bruker: Fornemme, Oppleve, Forstå, Lære, Bestemme, Motivere, Overveie, Oppfatte, Være bevisst, Vite, Informere, Demonstrere, Uakseptabelt, Notere seg, Ignorere, Minne om, Møtes, Repetere, Usensitiv, Balanse