SMI – Støttesenter mot incest i Oslo

I går gjorde jeg intervju for bladet  » ikke Stikka`» som blir gitt ut av SMI – støttesenter mot incest i Oslo. Jeg ble veldig glad over å høre at det finnes et slikt tilbud for de som har blitt utsatt og ønsker å dele det med dere. Selv var jeg ikke klar over at det fantes et slikt tilbud hvor man kan søke hjelp. De som intervjuet meg var to meget hyggelige jenter og det var tydelig at de virkelig brenner for jobben sin som handler om å hjelpe mennesker som har vært utsatt for incest. Det er mange der ute som har vært utsatt og ikke vet hvor de skal henvende seg. Som de fleste vet er det vanskelig å få psykologtimer og dyrt hos privat praktiserende psykologer, men de som jobber hos SMI jobber frivillig, så det koster dere ingenting:)

Støttesenter mot incest Oslo (SMI Oslo) er et hjelp til selvhjelpssenter for incestutsatte kvinner og menn i alle aldre. SMI sin definisjon av incest er seksuelle overgrep som er begått av noen man har et tillitsforhold til. De er også et senter for de som er pårørende og partnere til incestutsatte, i tillegg til fagfolk. De tilbyr blant annet enesamtaler, støttegrupper, seksualitetsgrupper, fagkvelder, kreativitetskvelder, åpent hus og advokathjelp. De har egne gruppetilbud til ungdom mellom 13 og 18 år, og til unge voksne mellom 18 og 23 år. Disse gruppene ledes av ansatte fra senteret.
Ønsker du å vite mer, så kan du lese mer på www.sentermotincest.no, ringe: 23314650 eller maile: post@smioslo.no.

Dere finner SMI også på Facebook under siden ”Ut med det”, og på Twitter under navnet; ”@smioslo

 

Ikke vær redd for å be om hjelp. Det hjelper å snakke med noen som forstår:)

Spre gjerne denne informasjonen til så mange som mulig så alle utsatte eller pårørende av de utsatte kan få hjelp:)

Klem fra LA:)