Hva er å være den du virkelig er?

BEWHOYOUARE_7682

Synd, men kanskje sant? Livet er en prosess og vi er stadig i utvikling. På et tidspunkt var det du gjorde helt rett for deg. Var det ikke?

Å være seg selv er når du ikke prøver å være noe annet enn den du er. Enhver person kan gå inn i en rolle, spille skuespill både overfor seg selv og andre. I mange yrker hører jeg at dette kreves.  Mange lever et liv der de ikke er tro mot sine verdier. Mange står ikke for sine egne ord, handlinger og de valgene de har tatt. De mangler integritet og det er ikke kongruens i deres ord og handling.

Jeg tror det er mange som ikke vet hvordan de skal være seg selv. Noen vet kanskje ikke engang hvem de er siden de ikke har tatt seg tid til å bli kjent med seg selv og søke innover i seg selv.  Noen har kanskje en anelse om hvem de er – men tør ikke å vise sitt sanne jeg i frykt for at andre ikke skal akseptere dem som de er. Jeg var selv redd for å vise mitt sanne jeg før jeg valgte ta steget å være en mer autentisk utgave av meg selv. Jeg fryktet at jeg ikke ville være bra nok eller at jeg skulle være kjedelig som mitt sanne jeg.  Mange spiller en rolle så mye at de til slutt blir rollen. Jeg gjorde selv dette i mange år og jeg mistet meg selv helt. Jeg har også møtt mange i min jobb som ikke vet helt hvem de er og hva de vil, så dette er tydelighvis en del av livet og noen mange av oss mennesker opplever mens vi er på denne jorden.

Det å være seg selv er tydelighvis en av de vanskeligste oppgavene til noen mennesker. Det å tørre  å velge friheten til å være seg selv. Det er viktig å være ærlig mot seg selv . Hvordan kan du vite hva som er deg selv – og du hele tiden forsøker å være noe du ikke er og lever opp til alle andres forventninger framfor dine egne? Du kan uansett ikke bli likt av alle. Det kan du bare gi opp med en gang! Jeg har prøvd det også! Hvordan vet du hva slags følelser som er ekte og hvilke følelser og meninger du har blitt påvirket av ytre omstendigheter til å ha? Vi blir ofte påvirket enten vi vil eller ikke, så det gjelder å være selektiv med hva du velger å ta inn. Det er ikke alltid lett å se seg selv utenfra. Klarer du sitte i fugleperspektiv og se deg selv utenifra og samtidig være seg selv?

Å være seg selv… Gjøre det som faller naturlig.. Ja, hva er naturlig? Vil ikke folk tenke jeg er helt crazy da? Tåler verden meg i full utblomstring? Nei, kanskje ikke. Men det viktigste er at du er tro mot deg selv. Og når du er tro mot deg selv er du den beste utgaven av deg selv og du vil da tiltrekke deg de menneskene som liker deg akkurat som du er.   Det er bare en ting å gjøre; å slutte å prøve å være noe annet eller en annen enn den du er. Start med å lytte til ditt indre og bli kjent med deg selv. Ha selvrespekt og tillit til deg selv.  Å tørre å være seg selv er altfor viktig til at du skal bruke tid og energi på å bry deg om hva alle andre mener.Fuck fasaden! Jeg tror at det er helseskadelig å leve et liv uten å være seg selv.

Hvorfor ikke velge å leve et liv i frihet? Frihet og mot til å tørre å være deg selv og gi FAEN i hva alle andre måtte mene. Så lenge du er positiv, snill og behandler andre mennesker med respekt bør vel de respektere deg som du er også? Vi har alle ulik oppfatning av verden og hvordan ting skal være. Alle kan aldri bli enige. Først og fremst må du akseptere deg selv som bra nok! Vi kan ikke alle bli best, men vi kan bli den beste utgaven av oss selv.

Create a life that feels good on the inside. Not only on the outside.. Do what feels right for YOU <3

2 Comments on “Hva er å være den du virkelig er?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *