Dag: 6. august 2015

Pass deg for energityver

Jeg pleide og være godtroende og tro det beste om folk og jeg etterstreber og fortsatt gjøre det, men er det noe jeg har lagt merke til de seneste årene er det at det er mange som later …