Dag: 23. februar 2017

Gullbilletten

Lever du, eller bare eksisterer du? Eller lider du? Eg har gjort alt. Eg har lidd, eg har bare eksistert og hatt ingen mål og meining med livet, men no. No lever eg. Derfor vil eg komme med …