Dag: 19. august 2014

UREDD?

  De seneste årene har jeg flere ganger hørt andre si at jeg er så uredd, målbevisst og fokusert. Det er mange som beundrer meg for å kaste meg ut i det ukjente for så og mestre situasjonen. …