FIND YOUR SUPERPOWER

Jeg gjorde dette foredraget på Elevate konferansen en dag før NM, litt småforkjølet høsten 2017. Det var et utrolig givende foredrag for meg å holde og en spennende utfordring for meg å få holde foredrag på engelsk for 1000 personer om et emne jeg ikke før hadde holdt foredrag om.

Grunnen til at jeg poster dette i dag er fordi jeg føler at innholdet er mer aktuelt enn noensinne nå i denne Korona tiden hvor mange av oss har blitt tvunget til å gå igjennom endringer i våre liv.

Budskapet er fortsatt aktuelt i dag.

Håper dere lar dere inspirere <3

DERFOR BLE JEG DEPRIMERT

DEPRESJONER OG UTBRENTHET DEL 1