Dag: 31. oktober 2019

HVORFOR BLIR NOEN DEMOTIVERT AV VELTRENTE KROPPER?

Foto: Fra Elevate konferansen i København der jeg på engelsk holdt et foredrag for 1000 personer om rebranding og min endring. Innen psykologi har vi et begrep som kalles «locus of control», der en ekstern locus gir folk …