Dag: 6. februar 2017

DO IT NOW!

Om eg fortalte deg at du kjem til å vere akkurat den same personen, på akkurat same sted i livet, med akkurat dei same, begrensande tankane, om 5 år, om du ikkje gjer noko no? Ville du ikkje …