Dag: 5. januar 2017

Har du den INDRE motivasjonen?

The motivation comes from within. No one can hand it to you, but no one can take it away either.  Det finnast både ytre og indre motivasjon. Når du gjer ein jobb for å få ei belønning har …