Dag: 3. november 2015

Er kun det beste bra nok?

Foto: Rolf Ørjan Høgset I dagens samfunn opplever jeg at det er et høyt tempo og at tiden er vår verste fiende. Mange streber etter perfeksjonisme og det å bli best. Dette gjør at mange mennesker lever med …