Dag: 26. oktober 2012

Fra boobs til «LA Lifestyle» :)

  Når enden er go er allting godt:) Kroppsfiksert er for mange et negativt ladet ord og jeg har ofte blitt sett på som kroppsfiksert. Til tider i mitt liv har jeg nok vært kroppsfiksert med negativt fortegn …