Dag: 15. mai 2017

Har du overlatt økonomien til mannen?

Foto: Twitter Er du en av de som har sagt fra deg alt økonomiansvaret til mannen i forholdet? Setter du inn penger på mannen sin konto og han har kontroll på budsjettet og betaler alle regninger? Får du …