Dag: 23. juli 2016

Beauty is when You are yourself 

Foto: Pinterest

Å gjøre det «umulige» badet mulig?

Ting tar tid når man vet hva man vil ha og ikke vet hvor man kan finne det. Hadde jeg tatt første og beste ville speil og belysning vært på plass for lengst. Men jeg liker å gjøre …