Dag: 22. juni 2015

Hvilken utdanning har du?

Om jeg ble mor ville jeg sikkert gjort mitt beste for å motivere mine barn til å ta en høyere utdannelse. Det å ha en skikkelig utdanning kan skape mestring, trygghet og økte muligheter. Når du er i …