Dag: 15. april 2015

Hvordan få en god livskvalitet?

    Når vi mennesker sier for mye ja blir det for liten tid til hvile, refleksjon og me time. Det er kun 24 timer i kalenderen vår og det handler om å prioritere hva som er viktigst …