Dag: 1. februar 2015

SEKSUALISERING AV KROPP

  Jeg observerer, filosoferer og analyserer mye og jeg synes det er interresant hvordan mennesker er på ulike stadier og i ulike faser i livet. Selv merker jeg at en del ting jeg uttalte meg om og gjorde …