Dag: 15. desember 2014

Å TA VALG

Dette året har vært et spennende og et lærerrikt år. Jeg har lært mye om meg selv og om andre mennesker. Jeg har tatt mange valg og alle valgene har nok ikke nødvendighvis vært rett, men jeg har …