Dag: 18. juni 2014

HVORDAN HAR DU DET?

Foto: LP Lorentzen/ Henne magasinet Ofte spør noen hvordan du har det, men uten å bry seg om hvordan du faktisk har det. Noen miljøer er nok mer overfladiske enn andre, men som oftest forventer folk at du …