Dag: 13. april 2014

YOU CAN BE WHO YOU WANT!

Foto: LP Lorentzen ( Det ene bildet symboliserer at jeg har mistet noe.. Det viser også at jeg skjuler meg bak en maske. Det andre bildet viser det naturlige ekte. Begge er meg, men i ulike roller i …