Dikt skrevet av min skjønne mor ;)

Annerledes

Så fint , at du er annerledes du …
Liker eller ikke , jo det e jo det som er så fint , annerledes
Annerledes , mange er da det ….
Annerledes skaper nysjerrighet og det er mange ganger fint
Kjempe litt mer , men annerledes det er du …
Takk for at du finnes , for annerledes det er du

NØ 2012