Dag: 26. oktober 2016

ENDRING ER MULIG!

2003 VS 2016 1. Du må ha et sterkt ønske om å endre deg 2. Varige endringer tar tid og du må vite hva du vil 3. Vær forberedt på motgang og hardt arbeid. Du er nødt til …