Dag: 17. juni 2016

Takknemmelighet 

Foto: Rolf Ørjan Høgset Hver dag sier jeg takk, men jeg føler aldri jeg får takket nok. Det jeg frykter aller mest er å bli opplevd som utakknemlig. Jeg synes noe av det vakreste og mest motiverende er …