Dag: 1. desember 2015

Feels good

Foto: Pinterest There is always a reason why things fall apart. After a while you will understand why..

Endringer tar tid

Foto: Screenshoot Marte Schei Det har tatt lang tid å endre fra den imagen jeg hadde tidligere. Ikke at jeg ikke er stolt av det jeg har oppnådd, men på et tidspunkt ønsket jeg jo å endre. Hver …