Dag: 28. juni 2015

Å leve drømmen

DEL 1: Som barn tenker vi at alt er mulig! Vi setter ikke begrensninger for oss selv, men ser kun muligheter. Selv hadde jeg en drøm om å bli artist da jeg var lita jente og bestemte meg …