Dag: 13. februar 2014

TANKER OM TRENING OG KROPP

Det bor en liten filosof i meg og jeg tenker ofte mye. Jeg er ikke av de som tror på alt som blir sagt, men benytter meg av min egen dømmekraft. Hver dag er det ulike mennesker som …