Dag: 3. november 2012

SI NEI!!

Et tema som stadig går igjen når jeg har sessions med kandidater som lifestylecoach er at folk sliter med å si nei. Hvorfor er det så ubehagelig å si nei? Jo, mange sliter med lav selvfølelse og er …